New Life

Њу Лајф е центар за репродуктивно здравје и асистирана репродукција, расположен во срцето на Пловдив. Високо квалифицираната екипа на Њу Лајф е оглавуван од управителот, акушер- гинеколог – др. Добринка Петрова и консултиран од меѓународно признатите специјалисти во областа на асистираната репродукција проф. Нери Лауфер и др. Анат Сафран. Благодарение на труда и напорите на консултантите на центарот во светскиот размер се проплакале повеќе од 10 000 бебиња.

Ин-витро центарот локализиран во Бугарија предлага со донаторски програми за  сперматозоиди, јајце клетки, класични ин-витро процедури, ИКСИ (интро-цитоплазмено инјектирање на сперматозоид), со најмодерните европски технологии во репродуктивната медицина. Клиниката има специјализирано одделение за мажи под името New Life Male center во којшто специјалистите ни се грижат за машкото здравје. Центарот располага со CASA (компјутерски асистирана анализа на спермата) ТЕФНА (тестикуларна биопсија – нов и штедлив метод за мажот во споредување со класичната таква).

И двата центра располагаат со Крио Банка каде можете да си ја осигурате вашата иднина и спокојство.

Екипа од професионалци на Њу Лајф ќе направи се што е по силите и за да се оствари вашата мечта за дете.

Дијагностицирање и лечење на инфертилитет

(спермограм)

- Консултации и прегледи со гинеколог, уролог, ендокринолог

- Консултација со ембриолог, психолог, сексолог 

Асистирана репродукција – внатрешно матерична инсеминација, конвенционално ин-витро оплодување, ICSI, IMSI

Најмодерни технологии

 

New Life

Модерни технологии

Клиниката предлага асистирани репродуктивни решенија како за парови, така и за необврзани жени, како и можности за презервација на фертилноста (зачувување на репродуктивните способности) со помош на замрзнување на јајце клетки.

Дијагностицирање и лечење на инфертилитет на машкиот инфертилитет

- Компјутерско Асистирана Анализа на сперма (CASA), Тест за ДНК фрагментација, како и други тестови на сперма.

- Тестикуларна биопсија TEFNA

Донаторски програми:

- Донаторски јајце клетки, донаторски сперматозоиди

- Криопрезервација на гамети за пациенти, коишто страдаат од онколошки заболувања

- Криопрезервација на јајце клетки при пациентки, коишто страдаат од ендометриоза

- Донаторска банка со тестирани донатори (инфективни и генетични заболувања)

Генетични испитувања при мажот и жената, коишто имаат однос кон нивниот фертилен статус

- Кариотип (хромозомска анализа) – преку неа можат да бидат откриени балансирани транслокации и/или други аберации, коишто водат до намалена фертилност

- Молекуларна дијагностика на тромбофилии

- Кариотип (хромозомска анализа) – преку неа можат да бидат откриени балансирани транслокации и/или други аберации, коишто водат до намалена фертилност

- Генетични тестови за микроделеции на Y хромозомот кај мажи со Oligospermia или Azoospermia

- Неинвазивен крвен тест за определување на Резус-фактора на фетуса

Фетална медицина

- Проследување на ризични бремености

- 2D и 3D ултразвучни прегледи

Гинекологија

- Дијагностичка хистероскопија, HyCoSy , HyFoSy

Крио- конзервација

Замрзнувањето на сперма во СМЦГ New Life се извршува со посредство на методот на бавно замрзнување.

Address

Bulgaria, 4000 Plovdiv, st. "Macedonia" 2B

Phone

+359 32 693 693