New Life

Ню Лайф е център за репродуктивно здраве и асистирана репродукция, разположен в сърцето на Пловдив. Високо квалифицираният екип на Ню Лайф е оглавяван от управителя, акушер-гинеколог – д-р Добринка Петрова и консултиран от международно признатите специалисти в областта на асистираната репродукция проф. Нери Лауфер и д-р Анат Сафран. Благодарение на труда и усилията на консултантите на центъра в световен мащаб са проплакали повече от 10 000 бебета.

Ин витро центъра локализиран в България, гр.Пловдив и предлага пълен кръг на обслужване с донорски програми за сперматозоиди, яйцеклетки, класически ин витро процедури, Икси, с най-модерните европейски технологии в репродуктивната медицина. Клиниката има специализирано отделение за мъже под името New Life Male center в който, специалистите ни се грижат за мъжкото здраве. Центъра разполага с CASA ( компютърно асистирана спермограма ) Тефна ( тестикулярна биопсния – нов и щадящ метод за мъжа в сравнение с класическата такава).

И двата центъра разполагат с Крио Банка където можете да подсигурите вашето бъдеще и спокойствие

Екипът от професионалисти на Ню Лайф ще направи всичко по силите си, за да сбъдне вашата мечта за дете.

Диагностициране и лечение на инфертилитет

(спермограма)

- Консултации и Прегледи с гинеколог, уролог, ендокринолог

- Консултация с ембриолог, психолог, сексолог

Асистирана репродукция – вътрематочна инсеминация, конвенционално ин витро оплождане, ICSI, IMSI

Модерни технологии

Клиниката предлага асистирани репродуктивни решения както за двойки, така и за необвързани жени, както и възможности за презервация на фертилността (запазване на репродуктивните способности) чрез замръзяване на яйцеклетки.

Диагностициране и лечение на инфертилитет на мъжкия инфертилитет

- Компютърно Асистиран Спермален Анализ (CASA), Тест за ДНК фрагментация, както и други спермални тестове.

- Тестикуларна биопсия TEFNA

Донорски програми:

- Донорски яйцеклетки, донорски сперматозоиди

- Криопрезервация на гамети за пациенти, страдащи от онкологични заболявания

- Криопрезервация на яйцеклетки при пациентки, страдащи от ендометриоза

- Донорска банка с тестирани донори (инфекциозни и генетични заболявания)

Генетични изследвания при мъжа и жената, имащи отношение към техния фертилен статус

- Кариотип (хромозомен анализ) – чрез него могат да бъдат открити балансирани транслокации и/или други аберации, които водят до намална фертилност

- Молекулярна диагностика на тромбофилии

- Кариотип (хромозомен анализ) – чрез него могат да бъдат открити балансирани транслокации и/или други аберации, които водят до намална фертилност

- Генетични тестове за микроделеции на Y хромозомата при мъже с Oligospermia или Azoospermia

- Неинвазивен кръвен тест за определяне на Резус-фактора на фетуса

Фетална медицина

- Проследяване на рискови бременности

- 2D и 3D ултразвукови прегледи

Гинекология

- Диагностиюна хистероскопия, HyCoSy , HyFoSy

Адрес

България, 4000 Пловдив, ул. "Македония" 2Б

Телефон

+359 32 693 693